Ako používať aplikáciu Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS

Postup ako používať aplikáciu je veľmi jednoduchý a skladá sa z nasledujúcich krokov:

1. Aplikáciu spustíte zadaním internetovej adresy http://monitoringSKPOS.gku.sk v niektorom zo všetkých súčasne dostupných a podporovaných internetových prehliadačov. Použiť môžete napr. Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 22 atď.

2. Po spustení aplikácie je najprv potrebné v hlavnom okne zvoliť deň, pre ktorý chcete získať informáciu o kvalite sieťového riešenia SKPOS. Požadovaný deň možno zvoliť výberom dňa z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okno s dátumom umiestneným za textom "Vyberte dátum". Druhou možnosťou je  priame manuálne zadanie dátumu do dátumového okna vo formáte dd.mm.yyyy (napr. 27.06.2013). Po zvolení dátumu sa mapové pole s referenčnými stanicami a monitorovanými lokalitami aktualizuje a zobrazí sa v stave, v akom sa v zvolenom dni nachádzalo.

 

3. Ďalším krokom po výbere dňa predstavuje zvolenie oblasti, pre ktorú je požadované zobraziť informáciu o kvalite sieťového riešenia SKPOS. Výber lokality sa vykonáva pohybom kurzora myšky po mapovej časti okna, pričom aktuálne zvolená lokalita je zvýraznená sýtomodrým kruhom. Na potvrdenie výberu požadovanej oblasti je potrebné uskutočniť klik ľavým tlačidlom myšky na vybratej lokalite.

 

4. Potvrdzujúcim klikom na zvolenú lokalitu sa na obrazovke zobrazí grafické znázornenie odchýlok. Odchýlky sú zobrazené stĺpcovým grafom pre jednotlivé hodiny dňa zvlášť pre horizontálnu polohu (rovina ne) a zvlášť pre výšku (u). Vodorovnými čiarami v grafe sú znázornené denné kvadratické priemery RMS (z angl. root mean square) pre polohovú zložku (RMSne ) a pre výšku (RMSu) v centimetroch.

 

5. Pre ukončenie prezerania grafického znázornenia kvality sieťového riešenia SKPOS v zvolenej lokalite je potrebné kliknúť na tlačidlo x, alebo do pozadia stránky, prípadne stlačiť klávesu Esc.

 

Upozornenie

Informácie prezentované aplikáciou Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS sú len informačné a nemajú záväzno-právny charakter. V prípade, že v grafickom znázornení chýbajú niektoré hodnoty, neznamená to, že SKPOS v uvedenom čase nefungoval, ale mohlo dôjsť k neznámemu problému so spracovaním hodnôt v aplikácii. Taktiež upozorňujeme, že ak niektoré prezentované odchýlky nadobudnú neúmerne vysoké hodnoty (napr. desiatky centimetrov), môže ísť o problém so správnou činnosťou aplikácie a nie o problém s kvalitou sieťového riešenia SKPOS. Aplikácia v tomto smere slúži predovšetkým na nezávislé a permanentné poskytovanie informácii o kvalite sieťového riešenia SKPOS v ľubovoľnej lokalite a v ľubovoľnom čase.