Changelog

Verzia 1.1.0    16.03.2021 
Pridaná fyzická monitorovacia stanica SUT2

Verzia 1.0.4    21.04.2014 
Podkladová mapa zmenená na ZBGIS®.
Zmena zahraničnej stanice NWTG -> NWT1.


Verzia 1.0.3    04.02.2014 
Pridané referenčné stanice: BASV, TELG, KAME.


Verzia 1.0.2    07.01.2014
Zmena referenčnej stanice SKRS -> RISA.


Verzia 1.0.1    01.11.2013
Pridané zahraničné stanice: MSTB, CHOD, CKRO, CVSE, CFRM, ZYWI, NWTG, NWSC, USDL, VBER, MUKA, VASA, MISC, SALG, PEN2, TATA, GYFC, CSOR.


Verzia 1.0.0    01.10.2013
Spustenie monitoringu do ostrej prevádzky.