Ako používať mobilnú aplikáciu Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS

Postup ako používať aplikáciu je veľmi jednoduchý a skladá sa z nasledujúcich krokov:

1. Aplikáciu spustíte zadaním internetovej adresy http://monitoringSKPOS.gku.sk v niektorom zo všetkých súčasne dostupných a podporovaných internetových prehliadačov. Použiť môžete napr. Mozilla Firefox 22 atď.

2. Po spustení aplikácie je najskôr potrebné v hlavnom okne zvoliť deň, pre ktorý chcete získať informáciu o kvalite sieťového riešenia SKPOS. Požadovaný deň možno zvoliť z kalendára po kliknutí na okno s dátumom umiestneným za textom "Vyber dátum". Druhou možnosťou je manuálne zadanie dátumu do okna vo formáte dd.mm.yyyy (napr. 27.06.2013).

Výber dátumu

 

3. Ďalším krokom je zvolenie oblasti, pre ktorú chcete zobraziť informáciu o kvalite sieťového riešenia  SKPOS. Výber lokality sa vykonáva dvoma spôsobmi:

a.) na polohopisnej mape dotykom na miesto, pre ktoré chcete zobraziť informácie o kvalite sieťového riešenia,

 

b.) alebo, ak chcete v teréne identifikovať svoju aktuálnu polohu, kliknete na tlačidlo Aktuálna poloha a po vyzvaní potvrdíte zdielanie svojej polohy.

 

4. Na obrazovke sa zobrazí grafické znázornenie odchýlok. Odchýlky sú prezentované stĺpcovým grafom pre jednotlivé hodiny dňa, zvlášť pre horizontálnu polohu (rovina ne) a zvlášť pre výšku (u). Vodorovnými čiarami v grafe sú znázornené denné kvadratické priemery RMS (z angl. root mean square) pre polohovú zložku (RMSne ) a pre výšku (RMSu) v centimetroch.

 

5. Pre ukončenie prezerania grafického znázornenia kvality sieťového riešenia SKPOS v zvolenej lokalite je potrebné kliknúť na tlačidlo Zatvoriť.

 

Upozornenie

Informácie prezentované aplikáciou Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS sú len informačné a nemajú záväzno-právny charakter. V prípade, že v grafickom znázornení chýbajú niektoré hodnoty, neznamená to, že SKPOS v uvedenom čase nefungoval, ale mohlo dôjsť k neznámemu problému so spracovaním hodnôt v aplikácii. Taktiež upozorňujeme, že ak niektoré prezentované odchýlky nadobudnú neúmerne vysoké hodnoty (napr. desiatky centimetrov), môže ísť o problém so správnou činnosťou aplikácie a nie o problém s kvalitou sieťového riešenia SKPOS. Aplikácia v tomto smere slúži predovšetkým na nezávislé a permanentné poskytovanie informácii o kvalite sieťového riešenia SKPOS v ľubovoľnej lokalite a v ľubovoľnom čase.

 

FAQ

Čo je Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS?

Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS je aplikácia vytvorená na Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, ktorá slúži predovšetkým na nezávislé a permanentné poskytovanie informácii o kvalite sieťového riešenia SKPOS v ľubovoľnej lokalite Slovenska pre ľubovoľný čas. Viac informácii o aplikácii sa môžete dočítať v záložke "O aplikácii", ktorá sa nachádza v hlavnom menu.

 

Pre deň a hodinu môjho merania je vynechaná hodnota v grafickom znázornení odchýlok. Znamená to, že SKPOS nepracoval, alebo sieťové riešenie nebolo správne?

V prípade, že v grafickom znázornení odchýlok chýbajú hodnoty pre Vami zvolený dátum a lokalitu, neznamená to, že SKPOS v uvedenú hodnotu nepracoval, ale v uvedenom okamihu mohlo dôjsť k neznámemu problému so spracovaním základnice, alebo k inému problému s činnosťou aplikácie. Chýbajúca hodnota v grafike v žiadnom prípade nepoukazuje na výpadok služby SKPOS, alebo nesprávnosť kvality sieťového riešenia.

 

Sú výsledky monitoringu záväzné?

Výsledky prezentované aplikáciou Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS majú len informatívny charakter

 

Nedarí sa mi vybrať oblasť - lokalitu definovanú zahraničnou permanentnou stanicou.

Áno, oblasti definované zahraničnými permanentnými stanicami sú z technických dôvodov neaktívne, ale údaje z nich do generovania SKPOS VRS stanice, teda do sieťového riešenia vstupujú.

 

Mám pripomienky a otázky k aplikácii Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS. Na koho sa môžem v tomto smere obrátiť?

Tvorcami aplikácie sú Ing. Branislav Droščák, PhD. a Ing. Karol Smolík z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. V prípade otázok, alebo pripomienok ich môžete kontaktovať na e-mail: branislav.droscak@skgeodesy.sk alebo karol.smolik@skgeodesy.sk.