FAQ

Čo je Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS?

Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS je aplikácia vytvorená na Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, ktorá slúži predovšetkým na nezávislé a permanentné poskytovanie informácii o kvalite sieťového riešenia SKPOS v ľubovoľnej lokalite Slovenska pre ľubovoľný čas. Viac informácii o aplikácii sa môžete dočítať v záložke "O aplikácii", ktorá sa nachádza v hlavnom menu.

 

Pre deň a hodinu môjho merania je vynechaná hodnota v grafickom znázornení odchýlok. Znamená to, že SKPOS nepracoval, alebo sieťové riešenie nebolo správne?

V prípade, že v grafickom znázornení odchýlok chýbajú hodnoty pre Vami zvolený dátum a lokalitu, neznamená to, že SKPOS v uvedenú hodnotu nepracoval, ale v uvedenom okamihu mohlo dôjsť k neznámemu problému so spracovaním základnice, alebo k inému problému s činnosťou aplikácie. Chýbajúca hodnota v grafike v žiadnom prípade nepoukazuje na výpadok služby SKPOS, alebo nesprávnosť kvality sieťového riešenia.

 

Sú výsledky monitoringu záväzné?

Výsledky prezentované aplikáciou Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS majú len informatívny charakter

 

Nedarí sa mi vybrať oblasť - lokalitu definovanú zahraničnou permanentnou stanicou.

Áno, oblasti definované zahraničnými permanentnými stanicami sú z technických dôvodov neaktívne, ale údaje z nich do generovania SKPOS VRS stanice, teda do sieťového riešenia vstupujú.

 

Mám pripomienky a otázky k aplikácii Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS. Na koho sa môžem v tomto smere obrátiť?

Tvorcami aplikácie sú Ing. Branislav Droščák, PhD. a Ing. Karol Smolík z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. V prípade otázok, alebo pripomienok ich môžete kontaktovať na e-mail: branislav.droscak@skgeodesy.sk alebo karol.smolik@skgeodesy.sk.